• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wycena firmy – do jakich celów się ją wykonuje

Jakimi sposobami może zostać wykonana wycena firmy
W czasie funkcjonowania każdej firmy pojawić się mogą sytuacje, gdy z jakiś powodów niezbędne będzie oszacowanie ile jest warta. Na przykład to może być nabycie lub sprzedaż takiego przedsiębiorstwa, podział lub też wzięcie jakiejś bankowej pożyczki. Umożliwi to zainteresowanym stronom zorientować się, jak rzeczywiście wygląda cała sytuacja, i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje biznesowe. Zależnie od potrzeb wycena spółek przeprowadzona być może kilkoma różnymi sposobami. Bardzo często stosuje się majątkowe podejście, w którym od sumy aktywów są odejmowane wszystkie pasywa. Lecz nie we wszystkich sytuacjach ta metoda się sprawdzi, dlatego też można też użyć dochodowego i porównawczego podejścia. Przy dochodowym podejściu ogólna wartość firmy ustalona zostaje w oparciu o planowane dochody, z ujęciem istniejących kosztów. Jeśli chodzi o metodę porównawczą firma zostaje porównana z innymi podmiotami funkcjonującymi w jakiejś branży, i na tej podstawie zostaje oszacowana jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.